Verhoeven Boekhoudingen
Maatwerk voor starters en kleinbedrijf


Els Verhoeven
0513-646808

 Het logo Feoh


Het blauwe mapje van het logo van Verhoeven Boekhoudingen staat voor orde: het geeft een prettig gevoel om je boekhouding in orde te hebben.

Om te weten hoe je ervoor staat en om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen.

 

Het rode teken op het mapje is het runeteken Feoh, dat betekent rijkdom. 

Nog herkenbaar in het woord managementsfee: de prijs die men moet betalen voor een bepaalde daad.

De rune maakt duidelijk dat je je financieen moet (re)organiseren en onder controle krijgen.

Feoh is de 1e rune van Freya, de Gemaanse godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid.

Het staat voor de vreugde van materieel confort, zolang het geld op een verstandige manier wordt gebruikt en wordt gedeeld met anderen.

 

logoVBFeoh kopie.jpg